تبلیغات
کوئیپر - غرق تو باشم...

کوئیپر

غرق تو باشم...

چند قدم دورتر از بقیه، تنها، غرق حال خودت باشی . بی صدا بهت نزدیک شم. دستات بی هوا بازی کنن تو چمنا. آروم نگاهت کنم. چمنای زیر انگشتت، موهای خوشحال زمین.

[ شنبه 2 اردیبهشت 1396 ] [ 16:57 ] [ کوئیپر ] [ نظرات() ]