تبلیغات
کوئیپر - در جستجوی مکان - زمان ایده آل

کوئیپر

در جستجوی مکان - زمان ایده آل

به خودم:

+ چیزهای زیادی رو از دست دادی به خاطر این منتظر لحظه ایده آل موندن. بعد از این هم از دست خواهی داد. خوشحالی از اینکه در مقابل خیلی چیزهای دیگه به دست آوردی. احتمالا به خودت میگی اینطوری از خیلی اشتباهات و ریسک ها دوری کردم. میگی میتونستم حامل کلی خاطرات تلخ باشم. یک آدم دیگه. و من دوست دارم این رو که هستم. میگی آرامش دارم..... و همزمان... خودت هم میدونی که این آرامش رو به چه بهای سنگینی خریدی. سکون. + اومدم اینجا که بنویسم. سعی کردم توی کامپیوتر بنویسم اول، هیچ چیز برای نوشتن به ذهنم نیومد. اومدن اینجا هم کمکی نکرد. خیلی وقت ها ننوشتن ها از اینه که واقعا حرف خاصی برای گفتن نداریم. طبیعیه. بعضی وقتها به خاطر خیلی چیزهای دیگه اس. از این بعضی وقتها، یکیش مورد امشبه. نوشتنی ها /گفتنی ها/ اونقد تو ذهنت زیاده که نمیتونی - واقعا نمیتونی- تصمیم بگیری چی میخوای بنویسی. یکی دیگه از معایب موکول کردن نوشتن ها به زمان و موقعیت «مناسب» 


[ سه شنبه 12 مرداد 1395 ] [ 19:23 ] [ کوئیپر ] [ نظرات() ]